therapie
ZhenchiHartYoga
links
emotioneelevenwicht
Bachbloesem
mir
reiki
hearthealing

Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum.
Het universum, alles wat er is, dus ook wat er niet is, wordt TAO genoemd.
De TAO is niet te kennen of te begrijpen, maar toont zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang.

Yin en Yang zijn de te onderscheiden delen van de TAO, die elkaar veroorzaken en in stand houden.
Hoewel yin staat voor vrouwelijkheid en yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van beide seksen beide elementen voor.
Een verstoring van de balans in de yin-yang verhouding kan volgens dit beeld ziekte veroorzaken.
Dit wil niet zeggen dat iedereen precies voor 50% uit yin moet bestaan en voor 50% uit yang.
Elke persoon heeft een unieke eigen verhouding van yin en yang, dat door het leven verstoord kan raken.

Er zijn verschillende componenten die het proces van Yin en Yang negatief kunnen beïnvloeden: de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en de emotionele omgeving.
Alle componenten beïnvloeden elkaar constant; het werkt als een netwerk. Het geheel vormt een dynamisch proces. Zelfs indien iemand in perfecte gezondheid verkeert, moet hij in staat zijn zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen van het leven.

Leven is bewegen!

home